Blogok

CSHPS konferencia

Jelen pillanatban London, Ontario-ban tartózkodom, és akárcsak mások, én is konferenciázom, ha nem is a barátságról. A Canadian Society for History and Philosophy of Science éves ülésén vagyok, a kanadai összbölcsész éves konferencia keretében. Már második napja hallgatom az előadásokat, és egyelőre eléggé vegyes a véleményem. Íme itt a beszámoló.
 

Igazság(igény) és rekonstrukció

De persze ez csak egy nagyzolós cím, inkább egy olvasói élményről lesz szó. Szóval készülgetvén a barátságos konferenciára, Cavellt olvasgattam, aztán elővettem az egyik nem túl jelentős Cavell-monográfiát a kettő közül (ezt bizonyos Espen Hammer, a másikat bizonyos Stephen Mulhall írta, az egy kicsit jobb, de az se jó). Amiben azt találtam, hogy Cavell ezt-és-ezt mondja a nyelvről, a társadalomról, a perfekcionizmusról stb., és ahhoz, hogy mindez működjön, szükség van (a rendszerben) a barátra, akinek, hogy be tudja tölteni a helyét (a rendszerben), ilyen-és-ilyen tulajdonságokkal kell bírnia. És akkor nagyon furcsán éreztem magam.
 

gy.b.log könyvtárak

Egy rövid, feldúlt bejegyzés a hazai könytárak kapcsán. Hosszan lehetne azon siránkozni, milyen szánalmasan szegényes a magyar könytárak külföldi könyv- és folyóirat-állománya, milyen alapvető hiányosságokkal kell szembesülnie az egyszeri látogatónak is (az, hogy nincs egyetlen könyvtár sem Budapesten, ami este, horribile dictu akár egész éjszaka nyitva lenne - normális egyetemi könyvtárnak vizsgaidőszakban be se lenne szabad zárnia - csak egy apróság), blabla. Nem ezen vagyok most kibukva, hanem a következő, költségekhez nem kapcsolódó mérhetetlen ostobaságon.
 

Oroonoko

Tegnap elolvastam végre Aphra Behn Oroonoko c. regényét. A regény 1688-ban íródott, és meglepően rossz. Csak 75 oldal, gondoltam hát, hogy végig fogom bírni, de éppen hogy csak sikerült.
 

Frick Gyűjtemény

Pénteken a Frick gyűjteményben jártam, New Yorkban, és nagyon nem tetszett. Úgy gondolnám, hogy ha egy múzeumban elsőrangú képek vannak, akkor az a múzeum jó. De íme itt egy ellenpélda. Hiába szép a Goya-portré, hiába tetszik Rembrandt öregkori önarcképe, hiába vagyok elragadtatva a van Eyck Madonnától, ha közben az az érzésem, hogy a múzeum lényegében giccsgyűjteményként akar szolgálni.
 

Filozófiai szövegkezdetek II. rész, analitikusok

Tractatus: „A világ mindaz, aminek esete fennáll.” (Die Welt is alles, was der Fall ist.) Nos, ez egyértelműen kinyilatkoztatás, itt egy próféta szól hozzánk, akire érdemes lesz odafigyelni.Megtudhatjuk tőle azt, hogy hogyan teremtsünk egy logikailag tiszta világot. Hatásvadászatból jeles. A magam részéről sokkal jobb kezdőmondatnak gondolom a második mondatot: „A világ tények, és nem dolgok összessége.” (Die Welt is die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge.) Az apokaliptikus és végérvényes hangnem itt is döntő, csak éppen ez a mondat jobban lázba hozza a filozófiai képzeletet, két lehetséges ontológiai építőkockájáról beszél a világnak, és állást foglal az egyik, mégpedig a logikailag sokkal termékenyebb és nyelvileg jobban modellálható legó mellett.
 

gy.b.log tüdőhűtő

Végeztem Arisztotelésszel a félévre - még néhány simítás és mehet a dolgozat Lennoxnak és Gotthelfnek.
 

Nolens volens

Van valami nyugtalanító a rasszizmus és modern válfajának eredője, a holokauszt irodalmában, filmjében, költészetében - egyszóval: újraélésében.
 

Rendíthetetlen riporterek

Tényfeltárnak a riporterek az érettségi botránnyal kapcsolatban. "Mi történt?" Illetékes (miniszter, államtitkár): "Nem tudjuk, nyomoznak." És ekkor jön az első keresztkérdés: "Vajon lehet-e, hogy ez-és-ez történt?" "Nem tudjuk, a nyomozók azért nyomoznak, hogy megtudjuk, de még nem tudjuk." De van még ám tovább is:
 

Javaslat a hetes számrendszer bevezetésére

Pártfüggetlenül nagyon népszerűek a politikusok körében a kerek számok. Ha program, akkor az álljon száz darab akármiből (pontból, lépésből, világmegváltásból). A száz viszont nagyon sok, lehetetlen feladat értelmes tartalommal feltölteni - ezért aztán a következő a szerény javaslatom: térjünk át a hetes számrendszerre.
 

gy.b.log első rövid

Végre! Ma befejeztem a 108 Freud, Skinner, Piaget, Bartlett-esszé javítását, jegyek kiosztva, félév vége. Na.
 

gy.b.log genezis

Szóval az a döntés, hogy csináljunk Szabad Változók blogot. Oké, lássuk, mi is az. Az várható, hogy nincs túl sok értelme azon elkezdeni elmélkedni, ki volt az első blogger, mert ez nagyban attól függ, mennyire hosszú pórázra eresztjük a fogalmat; a hálózat megengedő értelemezésével talán még az előadásjegyzeteit postoló Arisztotelész is versenyben van.
 
XML csatorna