Blogok

Filozófiai szövegkezdetek II. rész, analitikusok

Tractatus: „A világ mindaz, aminek esete fennáll.” (Die Welt is alles, was der Fall ist.) Nos, ez egyértelműen kinyilatkoztatás, itt egy próféta szól hozzánk, akire érdemes lesz odafigyelni.Megtudhatjuk tőle azt, hogy hogyan teremtsünk egy logikailag tiszta világot. Hatásvadászatból jeles. A magam részéről sokkal jobb kezdőmondatnak gondolom a második mondatot: „A világ tények, és nem dolgok összessége.” (Die Welt is die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge.) Az apokaliptikus és végérvényes hangnem itt is döntő, csak éppen ez a mondat jobban lázba hozza a filozófiai képzeletet, két lehetséges ontológiai építőkockájáról beszél a világnak, és állást foglal az egyik, mégpedig a logikailag sokkal termékenyebb és nyelvileg jobban modellálható legó mellett.
 

gy.b.log tüdőhűtő

Végeztem Arisztotelésszel a félévre - még néhány simítás és mehet a dolgozat Lennoxnak és Gotthelfnek.
 

Nolens volens

Van valami nyugtalanító a rasszizmus és modern válfajának eredője, a holokauszt irodalmában, filmjében, költészetében - egyszóval: újraélésében.
 

Rendíthetetlen riporterek

Tényfeltárnak a riporterek az érettségi botránnyal kapcsolatban. "Mi történt?" Illetékes (miniszter, államtitkár): "Nem tudjuk, nyomoznak." És ekkor jön az első keresztkérdés: "Vajon lehet-e, hogy ez-és-ez történt?" "Nem tudjuk, a nyomozók azért nyomoznak, hogy megtudjuk, de még nem tudjuk." De van még ám tovább is:
 

Javaslat a hetes számrendszer bevezetésére

Pártfüggetlenül nagyon népszerűek a politikusok körében a kerek számok. Ha program, akkor az álljon száz darab akármiből (pontból, lépésből, világmegváltásból). A száz viszont nagyon sok, lehetetlen feladat értelmes tartalommal feltölteni - ezért aztán a következő a szerény javaslatom: térjünk át a hetes számrendszerre.
 

gy.b.log első rövid

Végre! Ma befejeztem a 108 Freud, Skinner, Piaget, Bartlett-esszé javítását, jegyek kiosztva, félév vége. Na.
 
XML csatorna