Érveléstechnika

A definíció

Az eredetileg egy bevezető jellegű ismeretelméleti tankönyv részeként megjelent írás némi fogalmi tisztázás, a definíció szerkezetének tárgyalása után sorra veszi a definíciók osztályozási módjait és főbb típusait. Kitér a definíciók logikai szempontú elemzésére és a gyakoribb definíciós hibákra, majd egy sajátos felhasználási területként röviden bemutatja a jogban alkalmazott definíciós módszereket is. A tanulmány a definíciók filozófiatörténeti szerepének áttekintésével zárul.

 

Gondolatkísérletek II. rész - Modális igazolóforrások, módszertani ellenvetések, episztemológiai rejtély

Írásunk második részében három kérdéskört vizsgálunk témánkkal kapcsolatban: először a gondolatkísérletek magvát képező modális állításokról és lehetséges igazolóforrásaikről beszélünk. Ezután a gondolatkísérletekkel és alkalmazhatóságukkal kapcsolatos ellenvetéseket tárgyaljuk. Végül a gondolatkísérletek által felvetett episztemológiai rejtéllyel foglalkozunk, azzal a problémával, hogy vajon hogyan juthatunk a természetről szóló új információra, új törvények felfedezésére úgy, hogy elgondolunk egy képzeletbeli szituációt, közben csak ismert empirikus adatokra támaszkodhatunk, konkrét méréseket, és kísérleteket viszont nem végzünk.
 

Gondolatkísérletek és érvelési sémák

Írásunkban a gondolatkísérleteknek a mai analitikus filozófiában sokat használt, ám mégis sokat vitatott módszerét vesszük szemügyre egy tágabban értett logikai szempontból.
 

Temporális Szóritész

A szóritész -(„kupac”-) paradoxon temporális változatának bemutatásához induljunk ki Danto nak azzal a russell-i hipotézissel kapcsolatos két megállapításából, miszerint a világ minden tartozékával együtt öt perccel ezelőtt jött létre.
 
XML csatorna