a magyar tudomány (eredményei), nemzetközileg vizsgálva

Talán egyetértünk abban, hogy a nemzetközi tudományos vérkeringésbe való bekerülés tudósaink legfontosabb céljainak egyike, (szinte) bármely területen is tevékenykedjenek manapság.

E fórumot a teljesítmények (sikerek és bukások) számbavételének igényével szeretném ezennel megnyitni. Nem számíthatunk arra, hogy áttekintést tudunk nyújtani e témában, úgyhogy talán kezdjünk egy fókuszáltabb kérdéssel, mégpedig az eredmények taglalásával. Talán többünknek van (megalapozott, érvekkel kifejthető) véleménye erről: hol sikerült a magyar tudományosságnak a közelmúltban valami jelentőset elérnie, milyen (szellemi, anyagi) alappal rendelkeztek a sikert elérők, hol volt elsősorban visszhangjuk a magyar tudósoknak (és ez minek volt köszönhető).

A téma a tudományos életünk kortársságára kérdez rá, valamint értékére és érdekességére is (máshonnan nézve, nem bentről).

Lehet élményszerű példákkal előhozakodni, általánosabb gondolatmeneteket lefuttatni – vagy a kihagyott lehetőségeken, az elszalasztott esélyeken keseregni, persze lehetőleg ez utóbbiakat is némi reflexióval spékelve.