gy.b.log tüdőhűtő

Végeztem Arisztotelésszel a félévre - még néhány simítás és mehet a dolgozat Lennoxnak és Gotthelfnek. Bár a témám olyan ügy körül forog, ami máskor teljesen hidegen hagy (mint általában az elsődlegesen olyan problémákat érintő kérdések, melyekhez létezik egy olyan időpont és egy olyan személy, hogy ebben az időpontban ezt a személyt megkérdezve a kérdésre konkluzív választ kaphatnánk), végül egészen belemelegedett a szívem; még jó, hogy hűt a tüdőm. A névleges fő állítás szerint a Parva Naturalia korábban sokak által külön munkának tekintett utolsó két darabja valóban egy mű. Maga a bizonyítás ennél talán érdekesebb: ha elsősorban a Posterior Analitika második könyve alapján gondosan körbejárjuk, milyen elméleti képet rajzol Arisztotelész a tudományos kutatás lefolyásáról (ehhez útmutatónak leginkább David Charles Aristotle on Meaning and Essence c. kitűnő könyvét ajánlom), úgy figyelmesen olvasva a már említett két munkát észrevehető, hogy az elméleti képhez tökéletesen illeszkedve metodológiai szempontból egységet alkotnak. További érdekességként egészen pontosan rá lehet mutatni, mi a szerepe a fajtafelosztáson alapuló magyarázatoknak a tudományos kutatás különböző lépéseinek összekötésénél - ez egy problematikus ügy Arisztotelész biológiájának kapcsán. Egyebként minden érdeklődőnek csak javasolni tudom a művek - pontosabban: mű - olvasását, rövid, kompakt és módszertani szempontból nagyon gazdag. Első szemináriumi dolgozatom, melyhez ajánlást is biggyesztettem, mégpedig volt tanáromnak, Steiger Kornélnak - még nagyon régen egy kedves húzása nyomán megígértem neki, hogy egyszer írok majd valami komolyabbat Arisztotelész kapcsán. Ha Jim és Allan rábólint a dolgozatra: tartozás törlesztve. Betoldás: hadd tegyek egy megjegyzést a tanóra kapcsán: kíváncsi vagyok, mikor jut el az ELTEn valaki a gondolatig, hogy ha egy óráján sokat kerül szóba XY még élő szerző valamelyik munkája, akkor a diákjai jobb felkészülése kedvéért megpróbál a kurzus keretében kapcsolatot létesíteni vele. A gondolat konkrét megvalósításáról még csak álmodni se merek. (Képeket a kurzusom videokonferenciájáról David Charles-szal lásd a honlapomon.)
 

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Simonyi András, 2005, június 27 - 16:34
Erre azért volt már precedens: pl. ilyen megfontolásokból tartott pár éve egy strukturalizmus szemináriumot az ELTE Logika Tanszékén Charles Parsons (Harvard). Az is igaz, hogy ez az egyetlen eset, amire emlékszem.