Az MTA Filozófiai Kutatóintézet konferenciája

Az Akadémiai Kutatóintézet "házikonferenciájának" részletes programja. Előadások: Forrai Gábor: Miért nem lehet Locke szerint privát nyelv? Kelemen János: Nyelv és történelem: Vico és Rousseau Farkas János László: Frege esete az érzékek fiziológusával Schwendtner Tibor: Nyelv és fenomenológia Ezt követően kb. 18 órától fogadás, Mikulás-napi mulatság. A konferencia idején a Gondolat Kiadó engedményes könyvvásárt tart filozófiai tárgyú kiadványaiból; a bemutatásra kerülő "Minden filozófia nyelvkritika" című kétkötetes munka pedig szintén jelentős engedménnyel lesz kapható. Elérhetőségekért lásd az Intézet honlapját.