Közép-európai Egyetem meghívásos pályázata egyetemi tanári állás betöltésére

A Közép-európai Egyetem négyéves határozott időre meghívja Huoranszki Ferencet a Filozófia Tanszékre egyetemi tanári állás betöltésére.

A kinevezendő egyetemi tanár főbb oktatási és kutatási feladatai:

- Kortárs Analitikus Metafizika
- Kortárs Analitikus Etika
- Filozófiai cselekvéselmélet
- Metafizika és Etika a felvilágosodás kori filozófiában

A pályázóval szemben támasztott követelmények:

- A tudományterülethez kapcsolodó szakirányú egyetemi végzettség
- A tudományterületen szerzett PhD
- Legalább 10 éves szakirányú felsőoktatási és kutatási gyakorlat
- Az anyanyelven kívül legalább két világnyelv ismerete
- Világnyelven publikált tudományos cikkek és legalább két, a szakterülethez kapcsolodó monográfia

A meghívott pályázónak a jelentkezéseket írásban, tudományos önéletrajzzal és publikáció jegyzékkel Mátyás László rektorhelyetteshez kell eljuttatni 2005. április 30-ig.