Lábjegyzetek Platónhoz: A barátság

Lábjegyzetek Platónhoz konferenciasorozat negyedik rendezvényére kerül sor május 19-én és 20-án, csütörtökön és pénteken, Szegeden. A téma: a barátság. A Magyar Filozófiai Társaság, az SzTE filozófia tanszéke és az MTA szegedi bizottsága által rendezett konferencia helyszíne az MTA SZAB Székháza (Szeged, Somogyi Béla u. 7.). Részletes program: Május 19., csütörtök 10. 00 Megnyitó (CSEJTEI DEZSŐ) elnök: Csejtei Dezső 10.10 MOGYORÓDI EMESE (Szeged): Philia és philosophia: a barátság szerepe Platón filozófiafelfogásában 10.50 LOSONCZ ALPÁR (Temerin): Barátság és testvériség 11.30 Vita 11.45 Kávészünet elnök: Mogyoródi Emese 12.00 HÖRCHER FERENC (Budapest): Barátság és politika Arisztotelésznél és Ciceronál 12.20 JOÓ MÁRIA (Budapest): Platón barátságfogalmáról 12.40 DANKA ISTVÁN (Pécs): Egy fogalmi analízis kudarcának okai. Barátság, vágy, okság Platón Lüsziszében 13.00 VALASTYÁN TAMÁS (Debrecen): Barátságkoncepciók a gondolkodásban. Platón, Schlegel, Deleuze 13.20 Vita 13.30 Ebédszünet "A" szekció elnök: Valastyán Tamás 15.00 DÉKÁNY ANDRÁS (Szeged): Én nélkül nem megy... (Montaigne a barátságról) 15.20 GAUSZ ANDRÁS (Szeged): Barátság a puszta ész határain belül 15.40 BALOGH BRIGITTA (Nagyvárad): "A tett nem az, ami nem múlik el." A kölcsönös elismerés és a moralitás dialektikája A szellem fenomenológiájában 16.00 FARKAS HENRIK (Debrecen): A barátság mint a közös alkotás művészete 16.20 Vita 16.30 Kávészünet "B" szekció elnök: Hörcher Ferenc 15.00 MESTER BÉLA (Budapest): Jó barátok – jó polgárok 15.20 BOROS ISTVÁN (Szeged): Isten barátsága. Nüsszai Szent Gergely keresztény lábjegyzete a barátsághoz 15.40 GARACZI IMRE (Veszprém):" A barátság egy lélek két testbe szakadva" 16.00 CSÁK LÁSZLÓ (Csíkszereda): Eretnek szolidaritás mint isten nélküli keresztény közösség? 16.20 Vita 16.30 Kávészünet elnök: Mester Béla 16.40 ALAIN WATT (Budapest): Is Friendship a Proper Topic for Ethics? A barátság megfelelő téma az etika számára? 17.00 EGYED PÉTER (Kolozsvár): Barátság mint beszély 17.20 KISSNÉ NOVÁK ÉVA (Szeged): A barátság szerepe a személyiség formálódásában 17.40 VÁRADI PÉTER (Budapest): Barátság és önteremtés Nietzschénél 18.00 Vita 18.10 Kávészünet elnök: Kissné Novák Éva 18.20 VERES ILDIKÓ (Miskolc): A barátság és szeretet színfoltjai a magyarországi filozófia palettáján 18.40 KORMOS JÓZSEF (Budapest): "Die Gemeinsamkeit der Philosophishen Atmossphäre." Husserl Göttingen-i tanítványainak barátságáról Edith Stein levelei alapján 19.00 KELLER GYÖRGY (Szeged): Érkezés és jelenlét. Az önészlelés és az idegen-észlelés kapcsolatának néhány aspektusa Max Scheler gondolkodásában 19.20 Vita 19.30 Vacsora Május 20., péntek elnök: Laczkó Sándor 9.30 WEISS JÁNOS (Pécs): A romantikus barátság tündöklése és bukása 10.00 UNGVÁRI-ZRÍNYI IMRE (Marosvásárhely): Az autenticitás interperszonális formája 10.30 Vita 10.45 Kávészünet elnök: Krémer Sándor 11.00 VERESS KÁROLY (Kolozsvár): A barátság hermeneutikája 11.20 ULLMANN TAMÁS (Budapest): Barátság és erosz a kortárs francia fenomenológiában 11.40 NYÍRŐ MIKLÓS (Miskolc): Az igaz barátok bölcsességéről, s a bölcsesség barátairól 12.00 KONDOR ZSUZSA (Budapest): Társas természet, magányos ész 12.20 Vita 12.30 Kávészünet elnök: Dékány András 12.45 BOHÁR ANDRÁS (Pécs): A barátság alakváltozásai: materiális/formális/materiális 13.05 KRÉMER SÁNDOR (Szeged): Barátság és szolidaritás: Arisztotelész és Rorty 13.25 RÓNAI ANDRÁS (Budapest): Perfekcionalizmus, barátság, interszubjektivitás Stanley Cavellnél 13.45 BERKOVITS BALÁZS (Debrecen): A nem viszonzott adomány – Georges Bataille 14.05 Vita 14.15 ZÁRSZÓ 14.30 Ebéd