Szent Ágoston: De civitate Dei - Belső problémák, előzmények, kisugárzás

A Magyar Patrisztikus Társaság műhelykonferenciája.
Helyszín: a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézete (Budapest, V. Szemere u. 10.)
Időpont: 2006. szeptember 21-22.

Program:

Szeptember 21. Csütörtök

10. 00. Sághy Marianne: A De civitate Dei és kora
10.30. Vita
10. 45. Geréby György: Róma és az üdvtörténet
11.15. Vita

11.30. Kávészünet

11.45. Schmal Dániel: Civitas Cartesiana - Ágoston és a korai modernitás
12.15. Vita
12.30. Gángó Gábor: Észkritika és gondviselés-terv a politikai filozófiában: Szent Ágoston, Balmes, Donoso-Cortés
13.00. Vita

13.15. Ebédszünet

15.00. Zalatnay István: Apologetika a De civitate Deiben,
15.30. Vita
15. 45. Frenyó Zoltán: A De civitate Dei eszméi Andreas Pannonius etikájában
16. 15. Vita
16. 30. Németh Béla: Minucius Felix és a De civitate Dei
17.00. Vita

Szeptember 22. Péntek

10..00. Békési Sándor: Euhémerizmus a De civitate Deiben
10.30. Vita
10.45. Heidl György: Természettudomány és teológia a De civitate Deiben
11.15. Vita

11.30. Kávészünet

11.45. Kendeffy Gábor: Szenvedély és akarat a De civitate Deiben
12. 15. Vita
12.30. Borbély Gábor: A Rigid Predesztinátor
13.00. Vita