NYELV, MEGISMERÉS, TUDAT - Konferenciafelhívás

FELHÍVÁS

AZ ELTE BTK FILOZÓFIAI INTÉZETE ÉS AZ MTA-ELTE NYELVFILOZÓFIAI KUTATÓCSOPORTJA
A „NYELV, MEGÉRTÉS, INTERPRETÁCIÓ (A nyelv mint a kortárs filozófiai áramlatok
közös problémája)” sorozat keretében

NYELV, MEGISMERÉS, TUDAT

címmel konferenciát rendez.

A konferencia időpontja: 2008. október 2-3.
A konferencia helyszíne: Az ELTE BTK Filozófiai Intézete (Budapest 1088,
Múzeum krt. 4/i. épület.

Idei konferenciánkon a megismerés és az elme problémáját javasoljuk megvitatni
a releváns diszciplínák újabb eredményeinek tükrében. Ezen belül kiemelten
szeretnénk vizsgálni a mentális reprezentációk és a valóság viszonyára
vonatkozó kérdéseket. Számítunk arra, hogy bő lehetőség nyílik a kortárs
kognitív tudományok eredményeinek bemutatására.

Témánk szerteágazó természete folytán a filozófus kollégák és a kognitív
tudományok művelői mellett a nyelvészet, a logika és a tudományfilozófia
képviselőinek jelentkezését is várjuk.

Az előadások írásos változataiból – a hagyományokhoz híven – a Világosság
duplaszáma közöl majd válogatást.

A konferenciára való jelentkezés határideje: 2008. május 31.

A jelentkezéseket (melyeknek a tervezett előadás 10-15 soros összefoglalóját
kell tartalmazniuk) a következő ímélcímre kérjük:

megismereskonferencia@gmail.com

A konferencia weboldala: http://phil.elte.hu/oszi-konferencia/2008