Konferencia, workshop

Metafizika konferencia

A Pécsi Tudományegyetem konferenciát szervez 2009. december 11-én Tőzsér János `Metafizika' című könyvének Akadémiai kiadónál való idei megjelenésének apropóján.

 

CEU Nyári Egyetem 2009

A Közép-európai Egyetem (CEU) ismét meghirdeti nyári kurzusait; ezek közül több is releváns lehet filozófia iránt érdeklődőknek.

A nyári egyetem honlapja itt érhető el: CEU SUN.

 

Richard Rorty filozófiai öröksége

A Pécsi Tudományegyetem Filozófia Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia szeretettel várja az érdeklődőket "Richard Rorty filozófiai öröksége" című, 2008 május 13-14-e között tartott pécsi konferenciájára. A részleteket lásd alább.
 

A Magyartanárok Egyesülete módszertani konferenciája

A Magyartanárok Egyesülete tisztelettel meghívja Önt A módszer tétje
– kooperatív munkaformák és interaktív-reflektív technikák a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésében –
című szakmai napjára.

 

Az ön-írás két változata: Márai Sándor és Szabó Lőrinc

A 10 éves Magyartanárok Egyesülete december 9-én, szombaton 10 órától Az ön-írás két változata: Márai Sándor és Szabó Lőrinc címmel konferenciát és szakmai napot, valamint születésnapi közgyűlést tart a Kossuth Klubban (Budapest VIII., Múzeum utca 7.)

 

Nyelvfilozófiai miniszimpózium

Az MTA Filozófiai Kutatóintézete és a Magyar Wittgenstein Társaság nyelvfilozófiai miniszimpóziumot rendez 2006. november 20-án, hétfőn 14 órai kezdettel az MTA Filozófiai Kutatóintézetében (1054 Budapest, Szemere u. 10.).

 

Metafora, trópusok, jelentés: konferencia csütörtökön és pénteken

Korábban már hírt adtunk róla, de talán nem fölösleges újra felhívni a figyelmet arra, hogy szeptember 28-án és 29-én, csütörtökön és pénteken lesz a Nyelv - Megértés - Interpretáció konferenciasorozat keretében a kétnapos, Metafora, trópusok, jelentés konferencia az ELTE Filozófia Intézetében. A részletes program és az előadások absztraktjai megtalálhatók a konferencia honlapján.

 

15th UK and European Meeting on the Foundations of Physics

Konferencia a Leeds-i Egyetem szervezésében.
Időpont: 2007. március 29-31.
Hely: Leeds (UK)

 

Kuhn és a relativizmus - konferencia

Kuhn és a relativizmus - Konferencia Thomas S. Kuhn halála 10. évfordulójának tiszteletére
Időpont: 2006. szeptember 11-12. (hétfő-kedd);
helyszín: BME Oktatói Klub (K épület 66).
A részletes program és az absztraktfüzet megtekinhető a konferencia honlapján.

 

Szent Ágoston: De civitate Dei - Belső problémák, előzmények, kisugárzás

A Magyar Patrisztikus Társaság műhelykonferenciája.
Helyszín: a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézete (Budapest, V. Szemere u. 10.)
Időpont: 2006. szeptember 21-22.

 

Descartes és a szkeptikus tradíció – Kollokvium az első descartes-i elmélkedésről

A kora újkori műhelymunka keretében idén első alkalommal az első descartes-i elmélkedést szeretnék alaposan körbejárni a történeti kontextus és a kortárs megközelítések feltérképezésével. A negyvenpercesre tervezett előadások, amelyeket húszperces viták és beszélgetések követnek, az ókori, a középkori és a 16. századi előzmények megvilágítása után a descartes-i érvek szerkezetét, 17–18. századi hatástörténetét és mai vonatkozásait tárgyalják.
Helyszín: MTA Filozófiai Kutatóintézet (Budapest V. ker. Szemere u. 10.)
Időpont: 2006. szeptember 8. (9.00–19.00)

 

Metafora, trópusok, jelentés

Az ezévi konferencián a metafora természetével kapcsolatos filozófiai, episztemológiai és szemantikai kérdések kerülnek megvitatásra: “szószerinti” és “nem-szószerinti” jelentés; van-e egyáltalán “szószerinti” jelentés; nyelvünk természete szerint metaforikus-e; a metafora és metonímia szerepe a különböző diskurzusokban; a trópusok és a vizuális nyelv; a metafora kognitív funkciója; nyelvi jelentés és kommunikáció kapcsolata a metaforák használatában.

 

Confirmation, Induction and Science

A London School of Economics (CPNSS) és a University of Pittsburgh (CPS) háromnapos konferenciát rendez 2007. március 8. és 10. között. A jelentkezési határidő 2006. október 1. További részletek a konferencia webhelyén.

 

IV. Erasmus Konferencia

IV. ERASMUS KONFERENCIA

2006. június 17-18.

ELTE BTK, Budapest, Múzeum krt. 4., „A” épület, 047.

2006. június 17., szombat

9:30 – 9:45 Köszöntő – Margócsy István, az Erasmus Kollégium tanulmányi igazgatója

I. SZÓREND, JELENTÉS, METAFORA (9:45–11:30)
Elnök: Nádasdy Ádám

9:45 – 10:20
Imrényi András: A magyar szórend alternatív modelljei
Vitaindító: Kálmán László

10:20 – 10:55
Tanos Bálint: Poliszémia, elsődleges jelentés, gyakoriság

 

JAK Tanulmányi Napok - Filozófia és irodalom

A 2006. október 6-án és 7-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban megrendezésre kerülő tizenegyedik JAK Tanulmányi Napok témája a "Filozófia és irodalom".

 
XML csatorna