2. szám

Gondolatkísérletek I. - Bevezetés, példák, osztályozás

A Bécsi Kör érdeklődését tükröző, szűkebben vett tudományfilozófiai tradícióban sokáig a tudományos elméletekkel kapcsolatos filozófiai problémák elemzése volt egyeduralkodó.

 

Miért nem valóságos az idő?

Célszerű vizsgálódásunkat azzal a kérdéssel kezdeni, hogy vajon mindaz, ami létezik, rendelkezhet-e az időbeliség tulajdonságával. Igyekszem bebizonyítani, hogy nem rendelkezhet.

 

Idő változás nélkül

Széles körben elfogadott az a nézet, mely szerint az idő múlása szükségszerűen változással jár- azaz nem lehetséges olyan időköz, amelyben semmi nem válto­zik.

 

Gondolatkísérletek és érvelési sémák

Írásunkban a gondolatkísérleteknek a mai analitikus filozófiában sokat használt, ám mégis sokat vitatott módszerét vesszük szemügyre egy tágabban értett logikai szempontból.
 

Néhány megjegyzés a kölcsönszavak adaptációjáról

Az utóbbi egy-másfél évtizedben igen népszerűvé vált a modern fonológiának azon ága, amely a kölcsönszavak (jövevényszavak) viselkedését vizsgálja hangtani szempontból.
 

A paradox narrátor Márton László prózájában - 2. rész

Rónai András tanulmányának második, befejező része.
 

Művészet, optika és történelem: új fényben a Hockney-tézis

Nemrég megjelent könyvében, a Titkos Tudásban David Hockney azt állítja, hogy van Eycktől Ingres-ig számos festő azért tudta a természetet meglepően hűen imitálni, mert munkájuk során nem csupán festői tehetségükre hagyatkoztak, hanem optikai eszközöket is felhasználtak.

 

„Fújt a Zeitgeist, és ha az ember kitette a kis zsebkendőnyi vitorláját, az fújta őt a megfelelő irányba”

Geréby György filozófiatörténésszel Bárány Tibor, Csordás Attila, Hardi János és Rónai András beszélget.
 

Hit, remény, szeretet

„Tar novellisztikáját ma, úgy látszik, a [következő] veszély környékezi: a leleplező, számonkérő, indulatos szociologizálásból íme, nem volt lehetetlen eljutni az érzelmes tárcák konvenciójáig.”

 

Ár/érték arány

Sajátságos árképzése kizárólag a Pelevin-rajongók olvasmányává teszi a legújabb magyar kötetet, A tervhivatal hercegét. De nekik is csalódást okoz: még szellemes ötleteit sem tudja kihasználni.
 

„Nálam jó lakomát ehetsz, Fabullus” - A Gintli–Schein-féle irodalomtörténet Római irodalom c. fejezetéről

Talán nincs is udvariatlanabb dolog, mint egy sok száz oldalas könyv egyetlen, 18 (tizennyolc!) oldalas fejezetéről véleményt nyilvánítani: az alábbiakban mégis erre vállalkozom.

 
XML csatorna