Megjelenés: Szabad Változók (http://www.szv.hu)

Lapunkról

Szerző: Szabad Változók
Létrehozva: 2005-05-11 14:44
A Szabad Változók tudományos-filozófiai folyóirat. Célunk, hogy a kortárs bölcsészettudományok Magyarországon kevésbé ismert vonulatait bevezessük a magyar közgondolkodásba. Érdeklődési területünk elsősorban a kortárs angolszász analitikus filozófia, tudományfilozófia és irodalomelmélet, azonban emellett közlünk cikkeket, kritikákat és beszélgetéseket a nyelvészet és a kultúrtörténet köréből is. Úgy véljük, a magyar oktatási rendszer átfogó reformra szorul, s emiatt megjelentetünk a jelenlegi alap- és felsőoktatás helyzetét elemző esszéket is. Lapunk az Interneten jelenik meg, negyedéves rendszerességgel. Honlapunkon folyamatosan közlünk a tematikánkhoz kapcsolódó híreket, és fórum formájában lehetőséget biztosítunk, hogy az olvasók maguk is kifejthessék véleményüket.

Forrás URL:
http://www.szv.hu/szv/lapunkrol