Megjelenés: Szabad Változók (http://www.szv.hu)

Egy tényleg nyitott egyetem vázlata

Szerző: Hardi János
Létrehozva: 2006-12-04 13:53

A WikiSources és a WikiBooks projektjei kézenfekvő módon sugallhatták a WikiVersity ötletét, amely nem kevesebbre vállalkozik, mint a nyílt forrású és/vagy ingyenesen elérhető és/vagy felhasználók által szerkesztett forrásokra támaszkodó egyetem (kis e-vel, a megkülönböztetés kedvéért) létrehozása - igen, amit bárki szerkeszthet.

Nagy kérdés mármost, hogy a kényelmességre és tartalomféltésre szocializálódott kutatók/tanárok mennyiben tudnak hozzájárulni egy efféle kezdeményezéshez. Gyanítom, hogy semennyire.
Vegyük mondjuk a filozófia témakört (Schools) példaként.
Ha áttekintjük a felosztást, következetlenségekre és/vagy önkényességre bukkanhatunk, tovább böngészve a tartalmakat (Topics), meglehetős szegényességet tapasztalhatunk. Kezdetnek megteszi - mondhatnánk, de itt felteszem az számít, hogy "ha nem csillan fel a szeme valakinek erre az ötletre, akkor veszett ügy ez".

Másik kérdés, hogy hová lészen így az autoritás (a nagy E-vel írt egyetemek nagy T-vel írt tanáraié, például)?

De kell-e nekünk autoritás? Ha az autoritás fogalmát lényeglieg összekötjük pl. a szakértelem és hitelesség fogalmaival, akkor a kérdés értelmetlen, legalábbis az előbbi; ekkor viszont a kérdés úgy tehető fel, hogy vajon a nagy E-s egyetemek falai között képviselhető csak és kizárólag az autoritás? Itt most nem az egyetemek virtualitására gondolok, csupán arra az alapvetőbbnek látszó kérdésre, hogy vajon az egyetem esszenciálisan vagy akcidentálisan járul hozzá az autoritás kialakulásához. Az előbbi lehetőséget gondolom az egyetemi létből élők választják, utóbbit azok, akik egyáltalán feltették ezt a kérdést.

Javaslom minden kedves autoritásnak, hogy az adójuk 1%-a (ha van ilyen) mellett tudásuk 1%-át is osszák meg közelebbi-távolabbi közösségükkel, az egyetem falain kívül.


Forrás URL:
http://www.szv.hu/hardi-janos/blog/20061204/egy-tenyleg-nyitott-egyetem-vazlata