KONFERENCIAFELHÍVÁS: "Szellem, Tapasztalat, Nyelv: Kétszáz éves A szellem fenomenológiája"

KONFERENCIAFELHÍVÁS

Az ELTE BTK Filozófiai Intézete valamint az MTA-ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoportja a „Nyelv, megértés, interpretáció" program keretében konferenciát szervez

"Szellem, Tapasztalat, Nyelv: Kétszáz éves A szellem fenomenológiája" címmel.

Hegel monumentális műve nemcsak fenomenológia, hanem egyúttal fogalomelemzés, ismeretelmélet, nyelvfilozófia, tudományelmélet és életfilozófia, nem különben kultúra- és történelemfilozófia, mely a 20. században a hegelianizmus és a neohegelianizmus, valamint a marxizmus különböző változatain kívül megtermékenyítően hatott mind a hermeneutikai filozófiára, mind a pragmatizmusra, mind pedig a kortárs analitikus filozófiára. Konferenciánkra ezúttal is várjuk a filozófus kollégák mellett a filozófiával rokon diszciplínák képviselőinek jelentkezését.

A konferencia időpontja: 2007. szeptember 27-28.
A konferencia helyszíne: ELTE BTK Filozófia Intézet, Múzeum krt. 4/i. épület, 208. és 228. terem.

A konferencia első napján immár negyedik alkalommal sor kerül az ELTE BTK Filozófiai Intézete, az MTA-ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoportja, és a L'Harmattan Kiadó által közösen alapított Cogito-díj átadására, valamint a Cogito-díj 2006-os győztes művének bemutatására.

A konferencián elhangzott előadások írásos változataiból válogatást közöl a Világosság és a Pro Philosophia Füzetek.

A jelentkezés határideje: 2007. június 15.
Az absztraktokat a hegelkonferencia@gmail.com címre várjuk.