Konferencia-meghívó: "SZELLEM, TAPASZTALAT, NYELV: KÉTSZÁZ ÉVES A SZELLEM FENOMENOLÓGIÁJA"

MEGHÍVÓ

Az ELTE BTK FILOZÓFIA INTÉZETE ÉS
AZ MTA–ELTE NYELVFILOZÓFIAI KUTATÓCSOPORTJA
konferenciát rendez a „Nyelv, megértés, interpretáció” témakörben hagyományosan megrendezett tanévnyitó konferencia-sorozat keretében

SZELLEM, TAPASZTALAT, NYELV:
KÉTSZÁZ ÉVES A SZELLEM FENOMENOLÓGIÁJA

címmel

2007. szeptember 27–28. (csütörtök, péntek)
az Intézet Trefort-kerti épületében (1088 Budapest, Múzeum krt. 4. „i”. ép., vagy Puskin u. 3.).
A fogadás a „D” ép. alagsori tanácstermében lesz.

PROGRAM

SZEPTEMBER 27. (CSÜTÖRTÖK)

10.00–10.20 Kelemen János: Megnyitó előadás – Bence György Terem.
10.20–11.40
Plenáris ülés – Bence György Terem. Elnök: Bacsó Béla
10.20 Heller Ágnes: Reprezentatív nyelvjátékok az objektív szellem kibontakozásában
10.50 vita
11.00 Márton Miklós: Érzéki bizonyosság és nem-fogalmi tartalom. A hegeli idealizmus mint konceptualizmus
11.30 vita

14.20–14.30 Plenáris ülés – Bence György Terem. Elnök: Boros Gábor
13.00 Csikós Ella: Kétely, tudás, abszolútum
13.30 vita
13.40 Fehér M. István: A filozófiába való bevezetés mint filozófiai probléma és A szellem fenomenológiájának az önértelmezése az Előszó egy bekezdésének tükrében
14.10 vita

I/a. Szekció – Bence György Terem. Elnök: Tőzsér János
14.30. Demeter Tamás: A szociologizáló filozófiatörténet-írás lehetőségei Hegelnél
14.45. Vita
14.55. Danka István: Újhegelianizmus az analitikus filozófiában?
15.10. Vita.
15.20. Golden Dániel Lariko: Lakatos Imre elfojtott hegelianizmusa
15.35.-15.45. Vita.

I/b. Szekció – II. em. 208. Elnök: Erdélyi Ágnes
14.30. Tiszóczi Roland: A szellem fenomenológiája tapasztalatfogalmának és elismeréselméletének a kortárs fenomenológia felőli olvasata
14.45. Vita
14.55. Kiss Endre: A szellem fenomenológiája a filozófiai szemantika egy lehetséges tipológiájában
15.10. Vita.
15.20. Pogonyi Szabolcs: Mi élő és mi holt Hegel politikai filozófiájában? A kommunitárius politikai filozófia hegeliánus sajátosságai
15.35. -15.45. Vita

II/a Szekció – Bence György Terem. Elnök: Márton Miklós
16.00. Szalai Miklós: Az episztemológia lehetetlensége melletti érvek A szellem fenomenológiájában
16.15. Vita.
16.25. Rónai Gábor: Intelligibilis externális ok
16.40. Vita
16.50. Boda Mihály: Az erkölcsi fejlődés problémája
17.05. -17.15. Vita

II.b. Szekció – II. em. 208. Elnök: Pogonyi Szabolcs
16.00. Boros Gábor: A reménytelenség fenomenológiája Menasse Sinnliche Gewissheit című regényében
16.15. Vita.
16.25. Varga Péter: Husserl és a filozófiai megismerés kibontakozásának fenomenológiája
16.40. Vita
16.50. Simon Ferenc: A megfordított világ
17.05.-17.15. Vita

17.30–18.30 Díszelőadás: Bence György Terem.
Tengelyi László: A fenomenológia mint első filozófia

19.00–22.00 Fogadás – alagsori tanácsterem, „D” ép.
A 2006-os Cogito díjat elnyerő Szegedi Nóra A magában való dolog és a transzcendentális tárgy fenomenológiája című könyvének (L’Harmattan Kiadó) bemutatása.
Ezen kívül még a következő kiadványok kerülnek bemutatásra: Boros Gábor (szerk.) Filozófia című kézikönyve (Budapest: Akadémiai Kiadó), Malebranche Beszélgetések Istenről, a vallásról és a halálról (L’Harmattan Kiadó), Merleau-Ponty A láthatató és a láthatatlan (L’Harmattan Kiadó), és Rózsa Erzsébet Hegels Konzeption praktischer Individualität (Mentis Padeborn) című könyve, valamint a 2006-os konferencia előadásainak írásos változatait tartalmazó Világosság és Pro Philosophia Füzetek.

SZEPTEMBER 28. (PÉNTEK)

Plenáris ülés – Bence György Terem. Elnök: Kelemen János
10.30 Lendvai L. Ferenc: A történelemfilozófia alapvetése A szellem fenomenológiájában
11.00 vita
11.10 Rózsa Erzsébet: A szellem mint kultúra és a Fenomenológia interszubjektivitás modellje
11.40 vita
ebédszünet:
12.00–13.00

13.00-14.30 Plenáris ülés – Bence György Terem. Elnök: Lendvai Ferenc
13.00 Weiss János: Az abszolút tudás A szellem fenomenológiájában
13.30 vita
13.40 Bacsó Béla: Hegel és Heidegger a tapasztalatról
14.10 vita

III/a. Szekció – Bence György Terem. Elnök: Ullmann Tamás
14.30. Hell Judit: Az Antigoné-paradigma A szellem fenomenológiájához
14.45. Vita
14.55. Olay Csaba: Hegel és Gadamer
15.10. Vita
15.20. Molnár László: “Az egyéniség, amely magán- és magáért valósága szerint reális.” Megjegyzések Hegelnek Kant etikájára vonatkozó kritikájához
15.35. Vita
15.45. Loboczky János: A hegeli dialektika és a “művészeti vallás” – Gadamer és Hegel
16.00.-16.10. Vita

III/b. Szekció – II. em. 208. Elnök: Bárdos Judit
14.30. Váradi Péter: A művészet vége, ma
14.45. Vita
14.55. Hollókői Lajos Bálint: A zene a hegeli eszme érzéki ragyogásában
15.10.Vita
15.20. Szívós Mihály: A szellem fenomenológiája keletkezéstörténete és az öntudat problémája
15.35. Vita
15.45. Máté Zsuzsanna: Madách Imre Az ember tragédiája mint “hegeliánus tanító-költemény”
16.00.-16-10. Vita

IV/a. Szekció – Bence György Terem. Elnök: Olay Csaba
16.30. Szücs László Gergely: Habermas és A szellem fenomenológiája
16.45. Vita.
16.55. Fülöp Endre: Hány politikai filozófiája van Hegelnek?
17.10. Vita.
17.20. Karikó Sándor: A hegeli munkafogalom és annak továbbgondolásai
17.35. Vita
17.45. Balogh Brigitta: A nyelv mint cselekvés A szellem fenomenológiájában
18.00.-18.10. Vita

IV/b. Szekció – II. em. 208. Elnök: Tőzsér János
16.30. Békés Vera: Hegel tudományképe A szellem fenomenológiája születésének idején
16.45. Vita
16.55. Ropolyi László: Az igaz a rész – az igaz az egész, avagy a filozófia képe és a kép filozófiája
17.10. Vita
17.20. Köhler Ágnes: A tapasztalat fogalmai
17.35. Vita
17.45. Himmer Péter: Hegel Fenomenológiája Lukács György gondolkodásában
18.00.-18.10. Vita