Intencionalitás Konferencia

Program

December 20. Csütörtök
Bence terem
9.55 Megnyitó: Kelemen János
Bence terem
Elnök: Kelemen János
10.00 Ullmann Tamás:
Az intencionális tudat fenomenológiája
10.30 Faragó-Szabó István:
Az intencionalitás néhány ismeretelméleti problémája
11.00 Fehér M. István:
Az intencionális léte. Intencionalitás és transzcendencia
11.30 Tzsér János:
Az intencionális állapotok szerkezete

Ebédszünet

Elnök: Bacsó Béla
14.00 Zuh Deodáth:
Az önaffekció problémája Merleau-Ponty 1960-es Husserl-eladásában és
Derrida A hang és a fenomén cím mvében. (Esztétikai és logikai önaffekció)
14.30 Váradi Péter:
Tudat és intencionalitás a fenomenológiában
15.00 Darida Veronika:
A láthatatlan festészete (Michel Henry Kandinszkij értelmezése)
15.30 Harmati Gergely:
Az ellen-intencionalitás

Szünet

Elnök: Schwendtner Tibor
16.30 Toronyai Gábor:
Ösztönintencionalitás és történelmi teleológia Husserlnél
17.00 Vermes Katalin:
Intencionalitás és multimodalitás
17.30 Molnár Gábor:
Tudat a tartályban – vagy tartályban-való-lét?
Husserl, Heidegger és a globális szkepticizmus
18.00 Kenéz László:
Naturalizált intencionalitás: belülről

Szünet

19.00 Könyvbemutató, fogadás

December 21. Péntek
A szekció
(Bence terem)
B szekció
(208. terem)
A: Elnök: Sajó Sándor
B: Elnök: Darida Veronika
A: 9.30 Hoppál Bulcsú: A személy mint az
intencionális aktus tárgya - a személy
tárgyiasítása
B: 9.30 Simon Borbála:
Intencionális esztétika?
A: 10.00 Gulyás Péter: A pillanat karteziánus
fogalma Lévinas ifjúkori
fenomenológiájában
B: 10.00 Halász Hajnalka: Intencionalitás,
metanyelv, önreflexió
A: 10.30 Bartók Imre: Adorno a szellemi
tapasztalatról
B: 10.30 Catherine Szántó: Séta a kertben: a
térélmény fenomenológiai elemzése
A: 11.00 Pintér Judit Nóra: Nosztalgia és
intencionalitás
B: 11.00 Krassóy Ákos: Megjelenítés, élvezet és
mvészet Lévinas gondolkodásában

Ebédszünet

C szekció
(Bence terem)
D szekció
(208. terem)
Elnök: Takács Ádám
D: Elnök: Faragó-Szabó István
C: 13.00 Prahovean Vasile: A tudat-konstitúció
elemi szintjei a husserli
fenomenológiában
D: 13.00 Marosán Bence: Az intencionalitás
redukciója
C: 13.30 Bakonyi Pál: Ösztön és
intencionalitás. Az intencionális
ösztön és az ösztönintencionalitás
Husserl kései
fenomenológiájában
D: 13.30 Hollóki Lajos Bálint: A tudományos
észlelés Dewey esztétikájában
C: 14.00 Deczki Sarolta: „Ich kann”. Praxis és
intencionalitás
D: 14.00 Deutsch Zoltán: Honnan a meggyz
er? A bels nyelv két értelmezése és a
gondolatkísérletek

Szünet

C: Elnök: Ullmann Tamás
D: Elnök: Farkas Katalin
C: 15.00 Mészáros Lrinc:
Adalékok az ’intentio’ fogalmának
történetéhez
D: 15.00 Komlósi Andrea: Az intencionális mentális
állapotok szk tartalma
C: 15.30 Keller György: A pszichikai aktusok
önreflexivitásának és
lehetséges normatív minségeinek
viszonya Brentanonál
D: 15.30 Rónai Gábor: Heterofenomenológia:
Dennett kikezdi azt, aki kezd
C: 16.00 Varga Péter: Az intencionalitás
(el)története a 19. század második
felének német nyelv filozófiájában
D: 16.00 Karda Adolf: Intencionalitás és olvasatai
Daniel C. Dennett tudatfilozófájában

Bence terem
Elnök: Schwendtner Tibor
17.00 Sajó Sándor:
Intencionalitás Husserlnél és a korai francia fenomenológiában
17.30 Nánay Bence
Percepció, akció és intencionalitás. Merleau-Ponty és az analitikus tradíció találkozása
18.00 Takács Ádám:
Tudni és tapasztalni: az intencionalitás két modellje Husserlnél

Szünet

18.45 Farkas Katalin:
Az észlelés tárgyai
19.15 Bacsó Béla:
Husserl 1922-es londoni eladása