Megjelenés: Szabad Változók (http://www.szv.hu)

mi az idő?

Szerző: andras_ferenc
Létrehozva: 2009-02-02 19:34

Kedves Sonay!

Örülök, hogy hiányolod az eszmecserét, ezért most én vitatkozom veled.
Ezt írod: miért lenne matematikai az idő szó jelentése? Én azt akartam kérdezni, hogy van-e olyan matematikai fogalom, amelyik tartalmazza az időt vagy valamilyen az idővel kapcsolatos alapvető fogalmat? (Később erre visszatérek.) Ezt írod: „Az idő pedig az öntudatban lévő "megértési reláció", amely a valóság modellezéséhez kell (az egyes emlékek relációja az idő).” Akkor mit mérünk az időmérő szerkezetekkel? Ezt kérdezed: Mi garantálja azt, hogy az idő iránya nem csupán az öntudatos lét egy mellékterméke? A relativitáselmélet. Ráadásul az is következik belőle, hogy az idő folyását befolyásolhatják fizikai jellemzők. Ha az idő pusztán pszichológiai jelenség, akkor ez miképp lehetséges? Ezt kérdezed: „Sőt, továbbmegyek: tudjuk-e egyáltalán az idő szó, fogalom jelentését? Vagy csak használjuk? Mit jelöl az idő fogalom egyáltalán?” Ezek jó nehéz kérdések, és nem tudjuk rájuk a választ. Persze az is egyfajta válasz lenne, ha valaki bebizonyítaná, hogy a kérdés értelmetlen, vagy a kérdés értelmes, de megválaszolhatatlan. Az idővel kapcsolatban is a jó öreg Porphyrios három kérdését tehetjük fel: van-e, mi az, milyen az. Az első kérdésre sokan válaszoltak tagadólag, akiket én ismerek azok közül a leghatásosabban egy bizonyos McTaggart nevű filozófus. Az ő sokat idézett írásáról Nyiri Kristóf írt nemrégiben, amit feltétlen érdemes elolvasni, bár én nem értek egyet vele. http://www.hunfi.hu/nyiri/Nyiri_ECAP_2008.pdf
A harmadik kérdéssel kapcsolatban szerintem az az izgalmas kérdés, hogy folytonos-e az idő, vagy atomos szerkezetű? (Hasonlóképpen a térhez.) A második kérdés a legtalányosabb. Az idő valami olyan nagyon alapvető fogalom, hogy kérdéses lehet-e valami alapvetőbbre visszavezetni. És itt most nem a spekulatív filozófusok szósalátáira gondolok, mert számukra nincs megoldhatatlan feladat. Arra gondolok, hogy a találhatunk-e olyan alapfogalmakat, amelyekre az idő visszavezethető logikus érvek láncolatával. Már az is nagyszerű lenne, ha olyan módon tudnánk megmagyarázni az időt, mint a halmazelmélet a szám fogalmát. Nem kell azt gondolni, hogy a számok halmazok, elegendő annyi, hogy alapvető sajátosságaik modellálhatóak halmazelméleti struktúrákkal. Hátha valami hasonlót lehetne az idő fogalmával is csinálni. Így kapcsolódik a matematika az időhöz.
Ferenc


Forrás URL:
http://www.szv.hu/forum/temak/571