Megjelenés: Szabad Változók (http://www.szv.hu)

Mi a filozófia?

Szerző: kívülálló
Létrehozva: 2009-10-07 08:44

Mindjárt válaszolok is: a filozófia a saját igazunk bizonygatása.
Nos, ebből két igen szomorú dolog is következik:
1. Az "igaz, igazság" fogalom éppen azt jelenti, hogy minden fél érdekei vétessenek figyelembe, tehát mindaddig, amíg a saját igazunkat bizonygatjuk, tehát amíg létezik a filozófia a mai értelmében, addig nincs fejlődés, az emberiség halad a szakadék felé. Mert mindenki a saját igazát bizonygatja, és nincs közös, emberiségi értékrend, emberiségi szintű közös nevező. Ami (a közös nevező) egyébként szerintem éppen ott kezdődik, hogy önkritikát alkalmazunk, a saját nagyszerűségünk érzetével szemben elismerjük, hogy minden ember egyforma késztetésekkel születik, a létfenntartó ösztönös késztetésekkel, és ezek magát az emberi természetet jelentik. Tehát minden ember ugyanazzal az emberi természettel születik, amely egyébként alapban rosszravivő, és az emberi kiválóság, az ember erkölcsi színvonala éppen abban mutatkozik meg, hogy mennyire képes szembeszállni a rosszravivő emberi természettel, vagyis a létfenntartó ösztönöknek a túlzásra és a hamisságra kényszerítő erejével, régi nevén a gyarlóságunkkal.
2. Ha mindezt egyszer majd felismerjük és elismerjük, akkor már nem lesz szükség a filozófiára a mai értelmében véve, mert akkor már az emberi természetet, az emberi személyiséget érteni fogjuk, és az emberek és a közösségek egymáshoz való viszonya gyökeresen más lesz: nem ellenséges, hanem megértő, segítőkész, önkritikus.
Odáig azonban egy-két gleccser vize lefolyik még a nagy folyókon...


Forrás URL:
http://www.szv.hu/forum/temak/575