Moderációs elvek az szv.hu fórumában

Az első hozzászólás megtételével a felhasználó saját magára érvényesnek fogadja el az alábbi szabályokat.

A www.szv.hu fórumában nincsen (és nem is lesz) helye dühöngésnek, nincsen (és nem is lesz) játszótér. Minden hozzászólás a felhasználók tulajdona, tartalmukért és hangnemükért a webhely fenntartói semmiféle felelősséget nem vállalnak. Ugyanakkor az egyes topikok és szálak sem nem a létrehozójuk, sem nem a hozzászólók tulajdona - nincs joguk ahhoz, hogy ezeket kisajátítsák maguknak. Az üzeneteket érthetően kell megfogalmazni: az szv.hu egy magyar nyelvű webhely, ahová magyarul írunk; az ékezetek használata nem kötelező, de az elemi nyelvtani és nyelvhelyességi szabályokat be kell tartani.

A moderátorok az alább felsorolt esetekben beavatkozhatnak a fórumtémák alakulásába:

1. Flood: azaz ha ugyanazon tartalmú hozzászólást többször egymás után, esetenként több topikban valaki bejegyzi.

2. Technikai garázdálkodás: nagy méretű képek, hosszú, esetleg jogvédett szövegek bemásolása, kártékony szkriptek, linkek bemásolása, melyek a topikok letöltését lényegesen lassíthatják.

3. Tartalmi garázdálkodás: a társalgást akadályozó, zavaró, személyeskedő hangnemű és tartalmú hozzászólások. A sértő, trágár, ízléstelen, a beszélgetőtársakat megalázó, lekicsinylő hozzászólások.

4. A beszélgetőtársak hozzászólásainak idézésekor az idézett szöveg értelmének megváltoztatása, idézetek meghamisítása.

5. Személyes adatok közlése a hozzászólásokban, kivéve ha a hozzászóló a saját adatait adja közre.

6. Rágalmazó, becsületsértő, kegyeletsértő hozzászólás.

7. Etnikai, faji és vallási diszkriminációt, izgatást megvalósító hozzászólás.


A moderátor(ok) beavatkozási formái:

1. Nyilvános figyelmeztetés - ha a véletlen megállapítható, akkor csak a hozzászólás(ok) kerül(nek) törlésre, ha szándékos floodolásról van szó, a nyilvános figyelmeztetés után az összes floodolt hozzászólás törlésre kerül. A floodolót, ha másodszori figyelmeztetés ellenére sem tartja be a szabályokat, kitiltjuk a fórumból.

2. Figyelmeztetés nélküli azonnali kitiltás a fórumból, a felhasználónév törlésével együtt.

3. Nyilvános figyelmeztetés - A garázdálkodót, ha másodszori figyelmeztetés ellenére sem tartja be a szabályokat, kitiltjuk a fórumból, felhasználónevét töröljük.

4. Nyilvános figyelmeztetés, a hozzászólás törlésével jár.

5. Figyelmeztetés nélküli azonnali kitiltás a fórumból.

6. Figyelmeztetés nélküli azonnali kitiltás a fórumból, a felhasználónév törlésével együtt.

7. Figyelmeztetés nélküli azonnali kitiltás a fórumból, a felhasználónév törlésével együtt. Az user azonnali bannelése a webhelyről.


Az írásjelek használatáról:

Egyszerű szöveg - normál beszélgetés
Aláhúzott - nyomatékosított szöveg
Dőlt - idézett szöveg (idézőjelekkel is kombinálható)
Vastag - nyomatékosított szöveg
NAGY BETŰK - KIABÁLÁS