Filozófia

Snowman Identity

In Little Mole in Winter, Krtek builds a Snowman, but one sunny day Snowman's body melts away. Krtek saves Snowman at a point where only Snowman's head remains by making new body balls from nearby (fresh) snow. Now imagine that Snowman melts away completely, but you are experiencing this and make an attempt to re-make Snowman from roughly the same pile of snow. Is it going to be the same Snowman as before the meltdown?

 

-
 

Mi a filozófia?

Mindjárt válaszolok is: a filozófia a saját igazunk bizonygatása.
Nos, ebből két igen szomorú dolog is következik:
1. Az "igaz, igazság" fogalom éppen azt jelenti, hogy minden fél érdekei vétessenek figyelembe, tehát mindaddig, amíg a saját igazunkat bizonygatjuk, tehát amíg létezik a filozófia a mai értelmében, addig nincs fejlődés, az emberiség halad a szakadék felé. Mert mindenki a saját igazát bizonygatja, és nincs közös, emberiségi értékrend, emberiségi szintű közös nevező. Ami (a közös nevező) egyébként szerintem éppen ott kezdődik, hogy önkritikát alkalmazunk, a saját nagyszerűségünk érzetével szemben elismerjük, hogy minden ember egyforma késztetésekkel születik, a létfenntartó ösztönös késztetésekkel, és ezek magát az emberi természetet jelentik. Tehát minden ember ugyanazzal az emberi természettel születik, amely egyébként alapban rosszravivő, és az emberi kiválóság, az ember erkölcsi színvonala éppen abban mutatkozik meg, hogy mennyire képes szembeszállni a rosszravivő emberi természettel, vagyis a létfenntartó ösztönöknek a túlzásra és a hamisságra kényszerítő erejével, régi nevén a gyarlóságunkkal.

 

mi az idő?

Kedves Sonay!

Örülök, hogy hiányolod az eszmecserét, ezért most én vitatkozom veled.
Ezt írod: miért lenne matematikai az idő szó jelentése? Én azt akartam kérdezni, hogy van-e olyan matematikai fogalom, amelyik tartalmazza az időt vagy valamilyen az idővel kapcsolatos alapvető fogalmat? (Később erre visszatérek.) Ezt írod: „Az idő pedig az öntudatban lévő "megértési reláció", amely a valóság modellezéséhez kell (az egyes emlékek relációja az idő).” Akkor mit mérünk az időmérő szerkezetekkel? Ezt kérdezed: Mi garantálja azt, hogy az idő iránya nem csupán az öntudatos lét egy mellékterméke? A relativitáselmélet. Ráadásul az is következik belőle, hogy az idő folyását befolyásolhatják fizikai jellemzők. Ha az idő pusztán pszichológiai jelenség, akkor ez miképp lehetséges? Ezt kérdezed: „Sőt, továbbmegyek: tudjuk-e egyáltalán az idő szó, fogalom jelentését? Vagy csak használjuk? Mit jelöl az idő fogalom egyáltalán?” Ezek jó nehéz kérdések, és nem tudjuk rájuk a választ. Persze az is egyfajta válasz lenne, ha valaki bebizonyítaná, hogy a kérdés értelmetlen, vagy a kérdés értelmes, de megválaszolhatatlan. Az idővel kapcsolatban is a jó öreg Porphyrios három kérdését tehetjük fel: van-e, mi az, milyen az. Az első kérdésre sokan válaszoltak tagadólag, akiket én ismerek azok közül a leghatásosabban egy bizonyos McTaggart nevű filozófus. Az ő sokat idézett írásáról Nyiri Kristóf írt nemrégiben, amit feltétlen érdemes elolvasni, bár én nem értek egyet vele. http://www.hunfi.hu/nyiri/Nyiri_ECAP_2008.pdf

 

ontológia

Olvasta valaki Amie L. Thomasson alábbi érdekes írását?
Ontological Categories and How to Use Them

Néhány dolgot nem értek benne, hátha valaki tud segíteni. kösz. A.F.

 

Mi az idő?

Képzeljük el a következő szituációt. Egy távoli bolygó értelmes lényeivel fölvettük a kapcsolatot, és szeretnénk nekik elmagyarázni az általunk használt 'idő' szó jelentését. Tegyük fel, hogy az általunk használt logikai, halmazelméleti, aritmetikai, analízis fogalmakat, és általában az általunk használt matematika nyelvét értik. El tudnánk-e magyarázni nekik pusztán a matematika formális nyelvén belül, hogy mi az idő? (Szándékosan írtam a laza 'magyarázni' szót a definiálni helyett, hogy a lehető legnagyobb szabadságot engedélyezzem.) Tegyük fel, hogy ez a feladat megoldhatatlan. Mire van mindenképpen szükségünk a fizika vagy valamely más formalizálható tudomány nyelvéből, hogy az idő jelentését elmagyarázzuk? Vegyük sorra, miféle jelentéseket is kéne meghatároznunk, elmagyaráznunk.

 

Racionalizmus - Empirizmus

Üdv,

Valaki tudna nekem segíteni, hogy pontosan mit is takar a 'racionalizmus és empirizmus vitája'. Sehol nem találok róla jó leírást.

Köszönöm

 

meghívó

A CEU Filozófia Tanszéke és a Center for Hellenic Traditions tisztelettel meghívja

Filip GRGIC
(Institute of Philosophy, Zagreb, Fellow of the Center for Hellenic Traditions)

Sextus Empiricus on the Possibility of Inquiry

című előadására,
2007, Január 16, kedd, 5 óra
CEU, Zrínyi u. 14, 412. terem

 

Szabadság - Cselekvés - Felelősség - Call for Papers

A PTE-BTK Filozófia Tanszék és a Kerényi Károly Szakkollégium filozófia munkacsoportja
közös graduális-phd konferenciájára hírdet részvételi lehetőséget.

Jelentkezni lehet az fmcspte@yahoo.com e-mail címen a tartandó (15 perces) előadás 1200 karakter hosszúságú absztraktjával 2007. Január 12.-éig.

A konferencián vendégelőadást tartanak:
Forrai Gábor
Garai Zsolt
Huoranszki Ferenc

 

Új kollektív (web 2.0) project: Larry Sanger: Debate Guide Summary

Egy új, kollektív kezdeményezés indult Larry Sanger Ph.D., a Wikipédia volt társalakítója és a Digital Universe egyik alakítója vezetésével, és a Digital Universe Foundation támogatásával.

A project neve "Debate Guide Summary". A kezdeményezés lényege, hogy különböző filozófiai, politikai tudományos és ha akad, akkor egyéb jelentős vitákról olyan összefoglalót készítsen, amely jól feltérképezi a különféle lehetséges érveket és ellenérveket és útmutatást ad a további olvasmányokhoz.

Egy ilyen összefoglaló moderációval történik, a moderáció célja pedig, hogy az összefoglaló minősége jó legyen, és ne legyen elfogult egyik irányba sem. Az olvasó feladata eldönteni, hogy mit von le konklúziónak.

 

a magyar tudomány (eredményei), nemzetközileg vizsgálva

Talán egyetértünk abban, hogy a nemzetközi tudományos vérkeringésbe való bekerülés tudósaink legfontosabb céljainak egyike, (szinte) bármely területen is tevékenykedjenek manapság.

E fórumot a teljesítmények (sikerek és bukások) számbavételének igényével szeretném ezennel megnyitni. Nem számíthatunk arra, hogy áttekintést tudunk nyújtani e témában, úgyhogy talán kezdjünk egy fókuszáltabb kérdéssel, mégpedig az eredmények taglalásával. Talán többünknek van (megalapozott, érvekkel kifejthető) véleménye erről: hol sikerült a magyar tudományosságnak a közelmúltban valami jelentőset elérnie, milyen (szellemi, anyagi) alappal rendelkeztek a sikert elérők, hol volt elsősorban visszhangjuk a magyar tudósoknak (és ez minek volt köszönhető).

 

Kedvenc érvelési (bizonyítási?) módok a filozófiában

A klasszikus filozófiából én ezeket tudtam kihámozni:

1. direkt levezetés
2. indirekt levezetés
3. regresszus (pl. in infinitum) érvek
4. redukciós (pl. ad absurdum) érvek

Őszintén szólva az utóbbi két típust mindig gyanúsnak tartottam, valahogy 'illetlennek' - ezt most nem tudom részletesen kifejteni, de elég ha mondjuk az '5 út' bizonyításokból veszünk példát.

Mi a véleményetek ezekről? És persze szabad kiegészíteni nem-klasszikus érvelési formákkal, pl. a kontrafaktuálisokkal is :)

 

politika elméleti síkon

Elméleti síkon rendszeresen szóba kerülnek politikai kérdések és témák fórumainkon (és ebben azt hiszem nem csak én vagyok „ludas”), melyeket nem igazán szoktunk tisztázni, hanem mindössze röviden utalunk véleményünkre. Ezért talán érdemes közvetlenül is felvetni a filozófia és a politika kapcsolatáról egy fórumtémát.

Természetesen más kérdésekről is ugyanúgy lehet hozzászólásokat feltenni, de kezdjük néhány alapvetővel és általánossal: mit gondoltok a politikaelméletről? Van a politikaelméletnek sajátságosan analitikus fajtája, illetve megközelítése? Ha igen, ez jelenti egyben bizonyos politikai álláspont, nézetrendszer preferálását, netán elfogadását? Mi a szerepe a politikai gondolatoknak az analitikus gondolkozásban, valamint milyen az analitikus filozófia emberképe, társadalomszemlélete, történelemfilozófiája (, feltéve hogy van, ha talán nem is explicite kifejtve)?

 

Levinas a pilpulon

Íme:

http://www.pilpul.net/komoly.shtml?x=27718

 

Egy kis (óvatos) relativizmus

(Ezt egy másik szálból hozom át, mert ott kicsit elszálltunk.)

Szóval, a kérdés az, hogy mi a baj azzal, aki relativista az igazságot illetően, azaz azt gondolja, hogy az igazság nézőpontok függvénye?

 
XML csatorna