Nyelvészet

Idegenszó-tár

Idegenszó-tár
Tótfalusi István
Tinta Kiadó

Édesapám töltötte be gyermekkoromban e szótár szerepét. A kádári rendszerben, még a szabad szombat bevezetése előtt, a Népszabadság vasárnap jelent meg. Akkor egész délelőttjét az újsággal töltötte. Ilyenkor volt szabad gyermekként szólni hozzá, ilyenkor nem volt annyira mogorva. Koraérett gyermekként rengeteg idegen nyelvi kifejezés maradt meg bennem, s a Papa orákulumnak számított. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy mit jelent az „autodidakta „kifejezés. Félretolta az újságot. Rám nézett, pizsamában álltam előtte. Föltolta szemüvegét a homlokára és azt válaszolta: ”Autodidakta az, aki önmagától marha”. Ám Tótfalusi Miklós úr mérföldkőnek számító könyvéből hiányzanak az elfogult és sommás értékítéletek. Másfelől is kedves nekem a kötet. Íróbarátaimra hagyott lakásomból annyiszor lopták el a Bakos-féle Idegen szavak szótárát, ahányszor megvettem. Ez a kötet azonban addig nem kerül ki a lakásomból, csak akkor, amikor lábbal előre tolnak ki a Táncsics utcai lakásomból.

 

Roma nyelv Az igék

A cikk írója kicsit téved. Az igékről való közlésem a szótáramban csak bepillantás jellegű és nem engedi meg a teljes rálátást. Ugyan miért nem? Akkor mit is tanítanák, ha ott megtalálható lenne. A roma nyelvtan teljes felépítése az én szellemi termékem és nem eladó, s nem adom át míg élek. Halálom esetén teljesen majd kidolgozva felkerül az internetre. Mindenesetre elég sok tévedést írt a cikk.
Sztojkó Ilona

 
XML csatorna